Menu

Tư vấn khách hàng

Công ty bảo vệ Thành Long là công ty bảo vệ chuyên nghiệp có hơn 14 năm kinh nghiệm. Cung cấp dịch vụ bảo vệ tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và các tỉnh thành trên cả nước. Công ty có nguồn khách hàng đã và đang sử dụng dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp. Số lượng nhân viên bảo vệ hơn 1000 người.

Kinh nghiệm dày dặn đã cung cấp dịch vụ chất lượng cho khách hàng. Tư vấn những giải pháp bảo vệ đảm bảo sự nguyên vẹn tài sản.

Tư vấn lựa chọn phương án bảo vệ, phương án PCCC. Tư vấn giải pháp phương án phòng ngừa mát mát tài sản.
Hotline Tuyển bảo vệ gọi
Hotline Phòng Kinh doanh