Công nhân đình công

Thứ ba, 08/08/2017

Công ty bảo vệ Thành Long chuyên cung cấp bảo vệ tại Đà Nẵng - Quảng Nam - Quảng Ngãi và Huế.