Menu

Công nhân đình công

Thứ ba, 08/08/2017

Đình công là nỗi lo lắng bất an của bất cứ nhà máy nào, do đó khi có tình trạng đình công thì lực lượng bảo vệ nhà máy phải phát hiện trước để báo cho nhà máy biết tình trạng sư việc và tiếp cận công nhân hướng dẫn họ trật tự không manh động cũng như làm hư hoại tài sản của đơn vị. Ngăn ngừa quá khích lợi dụng kích động đập phá tài sản cho Nhà máy bằng cách kết nối giữa Nhà máy với Công đoàn, có sự hỗ trợ của công an đảm bảo trật tự.
  • Công nhân đình công
  • Công nhân đình công
  • Công nhân đình công
  • Công nhân đình công
  • Công nhân đình công
Hotline Tuyển bảo vệ gọi
Hotline Phòng Kinh doanh