Menu

Bảo vệ Liên hoan phim Đà Nẵng

Thứ bảy, 02/12/2017

Sự kiên Liên hoan phim năm 2017 khai mạc tối 24-11-2017 được tổ chức tại Nhà hát Trưng Vương thành phố Đà Nẵng. Liên hoan phim có rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đương thời tham gia nên việc dẫn đường, bảo vệ hộ tống nghệ sĩ đến và rời Liên hoan liên tục. Sự chuẩn bị chu đáo phương án bảo vệ của công ty Thành Long và sự quản lý của đơn viij tổ chức đã hạn chế tình trạng lộn xộn tiếp cận người nổi tiếng cũng như ngăn chạn sự xô xát của người hâm mộ tại địa điểm tổ chức Công ty bảo vệ Thành Long Đà Nẵng bảo vệ liên hoan phim 2017 tại Đà Nẵng
  • Bảo vệ Liên hoan phim Đà Nẵng
  • Bảo vệ Liên hoan phim Đà Nẵng
  • Bảo vệ Liên hoan phim Đà Nẵng
  • Bảo vệ Liên hoan phim Đà Nẵng
  • Bảo vệ Liên hoan phim Đà Nẵng
  • Bảo vệ Liên hoan phim Đà Nẵng
  • Bảo vệ Liên hoan phim Đà Nẵng
Hotline Tuyển bảo vệ gọi
Hotline Phòng Kinh doanh