Menu

Festival Heineken 2016

Thứ ba, 08/08/2017

Liên hoan ca nhạc do Heneiken tổ chức tại lần thứ nhất tại Quảng trường 23 tháng 3 trong khu vực 4 mặt đền trống. Phương án đảm bảo an ninh trật tự là loại hàng rào cố định khu vực biểu diễn, khu vực thiết bị âm thanh ánh sáng, khu vực điều hành, khu vực khách mời được kết nối bằng đường nội bộ qui định chỉ có người có thẻ BTC mới được di chuyển trong khu vực. Công ty bảo vệ Thành Long Đà Nẵng đã huy động 170 nhân viên bảo vệ cho chương trình và công tác bảo vệ được đơn vị tổ chức là Công ty Blue Sun đánh giá thành công, an toàn tuyệt đối.
 • Festival Heineken 2016
 • Festival Heineken 2016
 • Festival Heineken 2016
 • Festival Heineken 2016
 • Festival Heineken 2016
 • Festival Heineken 2016
 • Festival Heineken 2016
 • Festival Heineken 2016
 • Festival Heineken 2016
 • Festival Heineken 2016
 • Festival Heineken 2016
 • Festival Heineken 2016
 • Festival Heineken 2016
 • Festival Heineken 2016
 • Festival Heineken 2016
 • Festival Heineken 2016
 • Festival Heineken 2016
 • Festival Heineken 2016
Hotline Tuyển bảo vệ gọi
Hotline Phòng Kinh doanh