Menu

CÔNG TY BẢO VỆ THÀNH LONG ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 30 Đào Tấn, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 02368518678 - 0914158151
Email: kd@thanhlongsecurity.com

CÔNG TY BẢO VỆ THÀNH LONG QUẢNG NAM

Địa chỉ: 253 Trưng Nữ Vương, TP.Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 02353702888  
Email: kd@thanhlongsecurity.com

CÔNG TY BẢO VỆ THÀNH LONG QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 237 Lê Lợi, TP. Quảng Ngãi
Điện thoại: 02558581818
Email: kd@thanhlongsecurity.com

CÔNG TY BẢO VỆ THÀNH LONG TP.HCM

Địa chỉ: 291/1 Trường Chinh, Quận Tân Bình, TP. HCM
Điện thoại: 0914158151 - 0919716359
Email: kd@thanhlongsecurity.com

Hotline Tuyển bảo vệ gọi
Hotline Phòng Kinh doanh