NewCông ty bảo vệ chuyên nghiệp: Vị trí canh gác tại Cổng

Công ty bảo vệ: Cổng chính là vị trí quan trọng trong công tác bảo vệ chi nhà máy, công...

110 xem chi tiết

NewCanh gác trong hoạt động Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp

Công ty bảo vệ chuyên nghiệ thì Cổng chính là vị trí quan trọng trong công tác bảo vệ mục...

82 xem chi tiết

NewNội qui Nhân viên Bảo vệ

Công ty Bảo vệ Thành Long có chương trình đào tạo nhân viên kỹ lưỡng từ kiến thức về pháp...

619 xem chi tiết

NewNội dung đào tạo nhân viên bảo vệ Thành Long

Nội dung chương trình đào tạo nghiệp vụ bảo vệ của Công ty Dịch vụ bảo vệ Thành Long

1092 xem chi tiết

NewBảo vệ chương trình ca nhạc

Huấn luyện kỹ năng bảo vệ lễ hội cho mỗi nhân viên bảo vệ tự tin làm việc, dảm bảo...

429 xem chi tiết

NewNghiệp vụ bảo vệ bệnh viện

Công ty bảo vệ cung cấp nhân viên bảo vệ bệnh viện. Công ty bảo vệ, vệ sĩ Thành Long...

460 xem chi tiết