Menu

Bảo vệ chương trình Tiger Remix 2015

Thứ ba, 08/08/2017

Đêm ca nhạc Tiger Remix 2016 tổ chức tại công viên bờ đông sông Hàn đường Trần Hưng Đạo thuộc địa phận phường An Hải Bắc quận Sơn Trà thành phố Đà Nẵng. Đơn vị tổ chức là Công ty Truyền thông do Công ty liên doanh nhà máy bia Việt Nam tài trợ. Chương trình có giới thiệu các loại bia của nhà tài trợ nên Ban tổ chức lưu ý Công tác bảo vệ phản quan sát phát hiện và ngăn ngừa được hành vi quấy phá của người say. Công ty bảo vệ Thành Long Đà Nẵng đã xây dựng phương án bảo vệ chương trình với quân số tham gia 70 người để đảm bảo an toàn tuyệt đối tài sản cho đơn vị tố chức.
  • Bảo vệ chương trình Tiger Remix 2015
  • Bảo vệ chương trình Tiger Remix 2015
  • Bảo vệ chương trình Tiger Remix 2015
  • Bảo vệ chương trình Tiger Remix 2015
  • Bảo vệ chương trình Tiger Remix 2015
  • Bảo vệ chương trình Tiger Remix 2015
  • Bảo vệ chương trình Tiger Remix 2015
  • Bảo vệ chương trình Tiger Remix 2015
  • Bảo vệ chương trình Tiger Remix 2015
  • Bảo vệ chương trình Tiger Remix 2015
Hotline Tuyển bảo vệ gọi
Hotline Phòng Kinh doanh