Menu

Bảo vệ Nhà máy, Xí nghiệp

Thứ bảy, 15/08/2020

Bảo vệ nhà máy duy trì Nội qui lao động đối với cán bộ nhân viên nội bộ về khu vực làm việc, khu vực hút thuốc, khu vực ăn uống, khu vực tiếp khách cũng như giờ giấc vào ra ca, thủ tục ra vào cổng trong giờ làm việc, trang phục dành cho nội bộ các bộ phận. Quản lý khách, xe ô và xe máy để đúng khu vực qui định, kiểm tra sự an toàn của phương tiện rò rỉ xăng dầu gay cháy nổ. Kiểm tra và ghi thông tin khách đến nhà máy, bộ phận cần đến và người đón tiếp để báo cho phòng hành chính biết và đón tiếp. Tuần tra xung quanh nhà máy ngăn ngừa hành vi trộm cắp tẩu tán tài sản, tuần tra kiểm tra tài sản bên trong nhà máy, Công ty Dịch vụ bảo vệ Thành Long /m/0gt4z cung cấp dịch vụ bảo vệ an ninh chuyên nghiệp cho các nhà máy nói chung và những Nhà máy chế xuất yêu cầu cao về lực lượng bảo vệ cũng như đáp ứng được các tiêu chuẩn kiểm xưởng. Công ty bảo vê Thành Long Đà Nẵng cung cấp dịch vụ bảo vệ cho Công ty Công nghiệp Germton - nhà máy Germton Hương An, Công ty Đầu tư Germton - Nhà máy Phú Ninh, Công ty điện tử Sumida, Nhà máy Acecook Hòa Khánh, Công ty PI vina, Nhà máy Tristar, và các nhà máy như: Ducksan Vina, Domex, One Woo, Vast Apparel, Vinatex Tư Nghĩa, TCT 28, Rio, ...
 • Bảo vệ Nhà máy, Xí nghiệp
 • Bảo vệ Nhà máy, Xí nghiệp
 • Bảo vệ Nhà máy, Xí nghiệp
 • Bảo vệ Nhà máy, Xí nghiệp
 • Bảo vệ Nhà máy, Xí nghiệp
 • Bảo vệ Nhà máy, Xí nghiệp
 • Bảo vệ Nhà máy, Xí nghiệp
 • Bảo vệ Nhà máy, Xí nghiệp
 • Bảo vệ Nhà máy, Xí nghiệp
 • Bảo vệ Nhà máy, Xí nghiệp
 • Bảo vệ Nhà máy, Xí nghiệp
 • Bảo vệ Nhà máy, Xí nghiệp
 • Bảo vệ Nhà máy, Xí nghiệp
 • Bảo vệ Nhà máy, Xí nghiệp
 • Bảo vệ Nhà máy, Xí nghiệp
 • Bảo vệ Nhà máy, Xí nghiệp
 • Bảo vệ Nhà máy, Xí nghiệp
 • Bảo vệ Nhà máy, Xí nghiệp
 • Bảo vệ Nhà máy, Xí nghiệp
 • Bảo vệ Nhà máy, Xí nghiệp
 • Bảo vệ Nhà máy, Xí nghiệp
 • Bảo vệ Nhà máy, Xí nghiệp
 • Bảo vệ Nhà máy, Xí nghiệp
 • Bảo vệ Nhà máy, Xí nghiệp
 • Bảo vệ Nhà máy, Xí nghiệp
 • Bảo vệ Nhà máy, Xí nghiệp
 • Bảo vệ Nhà máy, Xí nghiệp
Hotline Tuyển bảo vệ gọi
Hotline Phòng Kinh doanh