Menu

Công ty bảo vệ Thành Long: Cam kết trách nhiệm xã hội

CÔNG TY BẢO VỆ THÀNH LONG KHÔNG NGỪNG CẢI THIỆN TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA NHÀ CUNG ỨNG

Công ty Bảo vệ Thành Long Đà Nẵng là đơn vị cung cấp Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp, chúng tôi sẽ tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn WRAP về trách nhiệm xã hội bằng các cam kết sau:

Tuân thủ tất cả các quy định về tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội WRAP và các quy định về luật lao động tại địa phương, bao gồm:

1. Tuân thủ Luật pháp và các quy định có liên quan đến nơi làm việc: Công ty bảo vệ Thành Long Đà Nẵng sẽ phải sẽ tuân thủ pháp luật và các quy định trong tất cả các địa điểm mà họ tiến hành kinh doanh.

2. Nghiêm cấm sử dụng lao động cưỡng bức: Công ty sẽ không sử dụng lao động không tự nguyện, bị ép buộc hoặc nạn nhân của việc buôn bán lao động.

3. Nghiêm cấm sử dụng lao động trẻ em: Công ty bảo vệ Thành Long sẽ không thuê bất cứ nhân viên ở độ tuổi dưới 14 hoặc dưới độ tuổi tối thiểu được qui định bởi pháp luật về lao động của nước sở tại có độ tuổi lao động lớn hơn, hay bất kỳ việc tuyển dụng nhân viên không cản trở việc phổ cập giáo dục bắt buộc của họ.

4. Nghiêm cấm ngược đãi và quấy rối và lạm dụng lao động: Công ty phải đảm bảo môi trường làm việc không diễn ra sự quấy rối, lạm dụng từ các cấp quản lý hay đồng nghiệp hay bất cứ hình phạt thể xác nào dưới mọi hình thức.

5. Lương và Phúc Lợi: Công ty Thành Long phải chi trả lương ít nhất là bằng mức lương tối thiểu do luật nước sở tại quy định, bao gồm lương, trợ cấp và phúc lợi xã hội bắt buộc.

6. Giờ làm việc: Giờ làm việc mỗi ngày và số ngày làm việc mỗi tuần không được vượt quá số giờ luật pháp quy định của nước sở tại.

7. Nghiêm cấm sự phân biệt đối xử: Công ty Thành Long phải tuân thủ việc tuyển dụng, trả lương, thăng chức và chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động dựa trên năng lực làm việc, không được dựa trên các nguyên nhân về đặc điểm cá nhân hay niềm tin tôn giáo/tín ngưỡng.

8. An toàn lao động: Dịch vụ bảo vệ Thành Long phải cung cấp cho công nhân một môi trường làm việc an toàn và đảm bảo bảo vệ sức khoẻ. Trong trường hợp nếu cung cấp ký túc xá, nhà máy phải đảm bảo ký túc xá an toàn và bảo vệ sức khoẻ.

9. Tự do nghiệp đoàn và thoả ước lao động tập thể: Dịch vụ bảo vệ Thành Long phải thừa nhận và tôn trọng các quyền hợp pháp của công nhân có liên quan đến tự do nghiệp đoàn và thoả ước lao động tập thể.

10. Môi trường: Dịch vụ bảo vệ Thành Long phải tuân thủ các điều luật /quy định về môi trường và các tiêu chuẩn áp dụng cho lãnh vực nhà máy kinh doanh tại tất cả các địa điểm diễn ra hoạt động kinh doanh, sản xuất của mình.

11. Tuân thủ luật hải quan: Dịch vụ bảo vệ Thành Long tuân thủ việc áp dụng pháp luật hải quan, và đặc biệt, sẽ thiết lập và duy trì các chương trình tuân thủ pháp luật hải quan liên quan đến vận chuyển/chuyển tải bất hợp pháp của sản phẩm hoàn thiện.

12. An ninh: Công ty bảo vệ Thành Long phải duy trì các quy định an toàn để ngăn chặn sự đưa/chuyển giao những chuyến hàng không được kê khai rõ ràng ra nước ngoài (như thuốc gây nghiện, các chất sinh/hoá độc hại, chất nổ, và/ hay là hàng lậu khác).

Dịch vụ bảo vệ

Chấp nhận kiểm tra tại hiện trường về trách nhiệm xã hội, đồng thời tích cực hợp tác, phối hợp và cung cấp những chứng từ, thông tin cho quá trình kiểm tra.

Thực hiện các hành động khắc phục và xử lý kịp thời về các vấn đề vi phạm và không đáp ứng các tiêu chuẩn về trách nhiệm xã hội WRAP.

Công ty bảo vệ Thành Long cung cấp dịch vụ Tbảo vệ ở Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Quý đơn vị cần tìm Dịch vụ bảo vệ ở Đà Nẵng hoặc Quảng Nam, QUảng Ngãi thì vui lòng liên hệ số điện thoại 0903538778

Hotline Tuyển bảo vệ gọi
Hotline Phòng Kinh doanh