Thông điệp từ Thành long

Công ty bảo vệ Thành Long được thành lập từ năm 2009, với 12 năm kinh nghiệm và có hơn 1000 nhân viên bảo vệ, là công ty bảo vệ chuyên nghiệp trên toàn quốc. Hơn 12 năm kinh nghiệm cung cấp Dịch vụ bảo vệ, Vệ sĩ Thành Long luôn tích lũy kinh nghiệm, nâng cao chất lượng dịch vụ bằng sự tin tưởng sử dụng của khách hàng trong những năm qua.

Công ty bảo vệ Thành Long cung cấp dịch vụ bảo vệ ở tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên - Huế,... Công ty đã bảo vệ cho các Nhà máy qui mô lớn tại các khu công nghiệp như: Thọ Quang, Hòa Cầm, Hòa Khánh, Liên Chiểu, Đà Nẵng; Điện Nam Điện Ngọc, Hà Lam, Đông Quế Sơn, Thuận Yên, Tam Thăng, Chu Lai, Trường Xuân tỉnh Quảng Nam; Tịnh Phong, Tư Nghĩa, VSIP Quảng Ngãi tỉnh Quảng Ngãi; KCN Hương Trà - tỉnh Thừa Thiên Huế...