Thông điệp từ Thành long

CÔNG TY BẢO VỆ THÀNH LONG cung cấp DỊCH VỤ BẢO VỆ từ năm 2009, với 14 năm kinh nghiệm và hơn 1000 nhân viên chuyên nghiệp tại Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi. Công ty được những cán bộ kinh nghiệm công tác trong lực lượng an ninh thành lập nên am hiểu địa bàn, xử lý nhanh chóng những phát sinh về an ninh trật tự tại mục tiêu bảo vệ. Đội ngũ quản lý nghiệp vụ chuyển ngành từ lực lượng bảo vệ trật tự xã hội, do đó công tác quản lý chặt chẽ từ công ty đến nhân viên bảo vệ tại mục tiêu. 

Nhân viên bảo vệ được chọn lọc đầu vào đủ phẩm chất và thể chất, luôn sàng lọc để có được nhân viên bảo vệ phù hợp, có phẩm chất của Người bảo vệ. Công tác đào tạo nghiệp vụ bài bản kỹ lưỡng, nhân viên bảo vệ được trang bị kiến thức pháp luật có tác phong làm việc chuyên nghiệp.

Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp cung cấp nhân viên bảo vệ đào...
Sử dụng dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp có thể giúp khách hàng...
Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp giúp giảm rủi ro cho tài sản...
Cán bộ quản lý xuât thân từ công an am hiểu địa bàn...
Thay đổi nhân viên theo yêu cầu của khách hàng
Duy trì và giám sát nội qui lao động của nhân viên và...