Thông điệp từ Thành long

CÔNG TY BẢO VỆ THÀNH LONG cung cấp DỊCH VỤ BẢO VỆ từ năm 2009, với 13 năm kinh nghiệm và hơn 1000 nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp. Công ty được thành lập và quản lý bởi những cán bộ từng công tác trong ngành bảo vệ pháp luật như công an và quân đội. Đội ngũ quản lý nghiệp vụ bảo vệ xuất thân từ lĩnh vực bảo đảm trật tự xã hội và am hiểu địa bàn sẽ xử lý nhanh chóng những phát sinh về an ninh trật tự tại mục tiêu bảo vệ. Công tác quản lý chặt chẽ từ công ty đến nhân viên bảo vệ tại mục tiêu.

Nhân viên bảo vệ Thành Long được chọn lọc từ nguồn nhân lực đầu vào đủ phẩm chất và thể chất, luôn sàng lọc để có được nhân viên bảo vệ phù hợp, có phẩm chất của Người bảo vệ. Công tác đào tạo nghiệp vụ bài bản kỹ lưỡng, nhân viên bảo vệ được trang bị kiến thức pháp luật và tác phong làm việc chuyên nghiệp.