Thông điệp từ Thành long

CÔNG TY BẢO VỆ THÀNH LONG cung cấp DỊCH VỤ BẢO VỆ từ năm 2009, với 12 năm kinh nghiệm bảo vệ và hơn 1000 nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp. Công ty bảo vệ Thành Long đã đúc kết nhiều kinh nghiệm thực tế, nguồn nhân lực đông đảo và năng lực tài chính vững để cung cấp bảo vệ chất lượng cho khách hàng.

Công ty được thành lập và quản lý bởi những cán bộ chuyển ngành từ lực lượng công an nên dày dạn kinh nghiệm và am hiểu địa phương sẽ xử lý nhanh chóng những phát sinh về an ninh trật tự, đảm bảo an toàn cho khách hàng.

Nhân viên bảo vệ Thành Long được chọn lọc từ nguồn nhân lực đầu vào đủ phẩm chất và thể chất, luôn sàng lọc để có được nhân viên bảo vệ phù hợp, có tố chất của Người bảo vệ. Công tác đào tạo nghiệp vụ bài bản kỹ lưỡng, nhân viên bảo vệ được trang bị kiến thức pháp luật và tác phong làm việc chuyên nghiệp.