Menu

NewNghiệp vụ bảo vệ bệnh viện

Công ty bảo vệ cung cấp nhân viên bảo vệ bệnh viện. Công ty bảo vệ, vệ sĩ Thành Long...

618 xem chi tiết

NewNghiệp vụ bảo vệ công trình xây dựng

Nghiệp vụ bảo vệ công trình xây dựng. Công ty bảo vệ Thành Long đào tạo nghiệp vụ bảo vệ...

651 xem chi tiết

NewNghiệp vụ hộ tống ca nhân VIP

Bảo vệ Yếu nhân, nghiệp vụ bảo vệ yếu nhân của Công ty bảo vệ Thành Long đào tạo cho...

633 xem chi tiết

NewNghiệp vụ bảo vệ siêu thị, Trung tâm Thương mại

Bảo vệ siêu thị, Trung tâm thương mại, cơ sở phân phối

552 xem chi tiết

NewNghiệp vụ bảo vệ khách sạn

Đào tạo nghiệp vụ bảo vệ khách sạn cho nhân viên bảo vê, công ty bảo vệ Thành Long cung...

674 xem chi tiết

NewNghiệp vụ bảo vệ văn phòng

Công ty bảo vệ Đảm bảo an ninh trật tự cơ quan nhà nước, văn phòng doanh nghiệp, trụ sở...

657 xem chi tiết

Hotline Tuyển bảo vệ gọi
Hotline Phòng Kinh doanh