Menu

Triển khai cung cấp dịch vụ bảo vệ KCN Hòa Khánh

Công ty bảo vệ tại Hòa Khánh, quản lý chặt công tác bảo vệ để đảm bảo trật tự bên trong mỗi mục tiêu. Duy trì nội qui lao động sẽ giúp cho lãnh đạo đơn vị yên tâm điều hành sản xuất. Lãnh đạo đơn vị giao phó công tác an ninh trật tự cho đơn vị có đủ năng lực và chất lượng. Đảm bảo an toàn sản xuất cho công ty bảo vệ thì lựa chọ được đơn vị đầy đủ năng lực và kinh nghiệp để giao phó.

Hiểu được lo lắng của lãnh đạo đơn vị khách hàng. Công ty Thành Long cung cấp nhân viên đã được đào tạo kỹ. Đội ngũ nhân viên có đủ khả năng bảo vệ trật tự và giao tiếp tốt. Công tác quản lý được phân giám sát vùng. Đội bảo vệ được tổ chức từ chỉ huy, tra trưởng đến từng nhân viên. Tổ chức phòng nghiệp vụ kiểm tra từng mục tiêu. Tổ chức đào tạo ại và cập nhật tình hình mục tiêu và tình hình an ninh địa phương. Luôn cập nhật yêu cầu của chủ quản.

Công ty bảo vệ Thành Long Đà Nẵng được thành lập năm 2009. Công ty có hơn 10 năm cung cấp dịch vụ bảo vệ nên thấu hiểu lo lắng của khách hàng. Dịch vụ an ninh Thành Long đã được khách hàng tín nhiệm sử dụng. Khách hàng tại KCN Hòa Khánh sử dụng dịch vụ bảo vệ của Thành Lòng có nhiều đơn vị. Khách hàng điển hình: Công ty PI vina. Công ty Dacotex, công ty Tristar. Công ty Sta Am. Trạm bê tông Dinco. Công ty Giấy Vàng. Nhà máy Acecook...

Hotline Tuyển bảo vệ gọi
Hotline Phòng Kinh doanh