NewTriển khai công tác bảo vệ, duy trì nội qui lao động...

Thứ ba, 22/11/2022

Triển khai công tác bảo vệ, huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ và PCCC cho nhân viên bảo vệ trực...

58 xem chi tiết

NewCông ty bảo vệ tại Hoà Khánh Liên Chiểu Đà Nẵng

Thứ bảy, 19/11/2022

Công ty bảo vệ ở tại Hoà Khánh Liên Chiểu Đà Nẵng, Nhằm cung cấp Dịch vụ bảo vệ cho...

75 xem chi tiết

NewTriển khai cung cấp bảo vệ cho Khu nghỉ dưỡng Đức Long

Thứ năm, 11/08/2022

Công ty bảo vệ Thành Long Quảng Ngãi có trụ sở tại số 237 đường Lê Lợi thành phố Quảng...

423 xem chi tiết

NewCông ty bảo vệ tại Đà Nẵng

Thứ hai, 01/08/2022

Công ty bảo vệ tại Đà Nẵng Thành Long có trụ sở tại số 30 Đào Tấn phường Bình Hiên...

1105 xem chi tiết

NewHuấn luyện qui trình bảo vệ Nhà máy Germton

Thứ bảy, 18/06/2022

Công ty bảo vệ Thành Long cung cấp dịch vụ bảo vệ cho Nhà máy Germton ở Quế Sơn, Quảng...

519 xem chi tiết

NewCung cấp Dịch vụ bảo vệ cho Tổ chức Passerelles Numeriques

Thứ hai, 30/05/2022

Công ty bảo vệ Thành Long Đà Nẵng cung cấp dịch vụ bảo vệ và an ninh cho Tổ chức...

523 xem chi tiết