Menu

NewCung cấp Dịch vụ bảo vệ cho Nhà máy The Blue

Thứ bảy, 15/01/2022

Công ty Bảo vệ Thành Long cung cấp Dịch vụ bảo vệ ở Đà Nẵng. Công ty bảo vệ chuyên...

829 xem chi tiết

NewCung cấp Dịch vụ bảo vệ cho TCT Điện lực Miền Trung...

Thứ sáu, 07/01/2022

Công ty bảo vệ Thành Long Đà Nẵng cung cấp Dịch vụ bảo vệ cho Tổng công ty Điện lực...

1222 xem chi tiết

NewTriển khai Dịch vụ bảo vệ cho Tổng Công ty Công trình...

Thứ hai, 22/11/2021

Công ty bảo vệ Thành Long triển khai nhân viên bảo vệ cho Công Trình Viettel Đà Nẵng. Địa chỉ...

1174 xem chi tiết

NewCông ty bảo vệ Thành Long bảo vệ cho Vinatex Tư...

Thứ sáu, 09/07/2021

Công ty bảo vệ Thành Long Quảng Ngãi bảo vệ nhà máy Vinatex Tư Nghĩa Quảng Ngãi. Địa chỉ tại...

847 xem chi tiết

NewCông ty Bảo vệ an ninh cá nhân là Dịch vụ thiết...

Thứ hai, 28/06/2021

Công ty bảo vệ: Bảo vệ đảm bảo sự nguyên vẹn của đối tượng. Đảm bảo an ninh cá nhân...

1033 xem chi tiết

NewTriển khai Dịch vụ bảo vệ cho Công ty PI Vina tại...

Thứ hai, 31/05/2021

Công ty Dịch vụ bảo vệ Thành Long cung cấp dịch vụ bảo vệ cho Công ty PI Vina. Địa...

1351 xem chi tiết

Hotline Tuyển bảo vệ gọi
Hotline Phòng Kinh doanh