Menu

Công ty bảo vệ tại Hoà Khánh Liên Chiểu Đà Nẵng

Công ty bảo vệ tại Hoà Khánh, Liên Chiểu, Đà Nẵng bảo vệ uy tín. Nhằm cung cấp Dịch vụ bảo vệ tốt hơn. Tăng cường đội ngũ cán bộ quản lý trực tiếp cấp công ty để quản lý nhân viên. Ở tại mục tiêu cho khách hàng là các nhà máy đóng tại Khu công nghiệp. Địa bàn phục vụ ở KCN Hoà Khánh và Khu Công nghiệp Liên Chiểu thành phố Đà Nẵng. Công ty Dịch vụ an ninh Thành Long lập đội điều hành Nghiệp vụ bảo vệ khu vực Liên Chiểu. Bao gồm các phường và Khu công nghiệp Hoà Khánh và Khu công nghiệp Liên Chiểu Đà Nẵng. Tổ phản ứng nhanh của Công ty Thành Long đóng ở Liên Chiểu. Địa chỉ tại Lô 2 số 6 Khu Công nghiệp Hoà Khánh.

Công ty bảo vệ Thành Long cử giám sát điều hành Đội cơ động. Nhiệm vụ điều hành lực lượng nhân viên trực tiếp làm việc tại Mục tiêu. Tiếp nhận phản ánh của  khách hàng. Cập nhật nhu cầu và khắc phục những khuyết điểm tồn tại. Đào tạo lại nâng cao chất lượng dịch vụ cho khách hàng.

Tại khu vực các phường Hoà Minh, Hoà Khánh, Hoà Hiệp .... và các khu công nghiệp tại Liên Chiểu. Công ty dịch vụ an ninh Thành Long đã và đang cung cấp dịch vụ cho các khách hàng. Cụ thể như Trường Đại học Bách Khoa. Bệnh viện Lao phổi Đà Nẵng. Trường Đại học sư phạm Đà Nẵng. Tổng kho Công ty THN. Nhà máy Pi vina. Nhà máy Tristar tại dường số 7. Công ty Dacotex địa chỉ đường số 9. Bê tông Dinco Paciffic địa chỉ đường 11. Nhà máy Tôn, Nhà máy giấy Đồng Tâm. Công ty Sta Ami. Công ty Giấy vàng. Công ty Trường Sáng. Nhà máy The Blue đường số 2. Nhà máy Covsevco. Nhà máy Thép Đà Nẵng trên KCN Liên Chiểu.

Chúng tôi sẽ "Thức cho đối tác ngủ". Luôn đảm bảo an toàn, giữ nguyên vẹn tài sản cho khách hàng.

Nếu quý đơn vị cần tìm công ty bảo vệ tại Đà Nẵng. Vui lòng liên hệ số điện thoại của Phòng kinh doanh 02363700833. Hoặc 0914158151 để được tư vấn dịch vụ.

Hotline Tuyển bảo vệ gọi
Hotline Phòng Kinh doanh