Công ty bảo vệ tại Hoà Khánh Liên Chiểu Đà Nẵng

Nhằm cung cấp Dịch vụ bảo vệ tốt hơn và tăng cường đội ngũ cán bộ quản lý trực tiếp cấp công ty để quản lý nhân viên bảo vệ tại mục tiêu cho khách hàng là các nhà máy đóng tại Khu công nghiệp Hoà Khánh và Khu Công nghiệp Liên Chiểu thành phố Đà Nẵng, Công ty Dịch vụ bảo vệ Thành Long Đà Nẵng đã thành lập Phòng điều hành Nghiệp vụ bảo vệ khu vực Liên Chiểu, bao gồm các phường và Khu công nghiệp Hoà Khánh và Khu công nghiệp Liên Chiểu Đà Nẵng. Tổ phản ứng nhanh của Ban điều hành tại Lô 2 số 6 Khu Công nghiệp Hoà Khánh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Nhiệm vụ của Ban điều hành nghiệp vụ bảo vệ Khu vực Liên Chiểu là điều hành lực lượng nhân viên bảo vệ trực tiếp làm việc tại Mục tiêu, tiếp nhận phản ánh của  khách hàng, khắc phục những khuyết điểm tồn tại trong công tác bảo vệ, cập nhật và nâng cao chất lượng dịch vụ cho khách hàng.

Tại Khu vực các phường Hoà Minh, Hoà Khánh Nam, Hoà Khánh Bắc, Hoà Hiệp .... và các khu công nhgiệp tại Liên Chiểu, Công ty bảo vệ Thành Long đã và đang cung cấp dịch vụ bảo vệ cho các khách hàng như Trường Đại học Bách Khoa, Bệnh viện Lao phổi Đà Nẵng, Trường Đại học sư phạm Đà Nẵng, Tổng kho Công ty THN, Nhà máy Pi vina, Nhà máy Tristar, Công ty Dacotex, Bê tông Dinco Paciffic, Nhà máy Tôn, Nhà máy giấy Đồng Tâm, Công ty Sta Ami, Công ty Giấy vàng, Công ty Trường Sáng, Nhà máy The Blue, Nhà máy Covsevco, Nhà máy Thép Đà Nẵng ... 

Nân cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo an toàn cho khách hàng là mục tiêu của Công ty bảo vệ Thành Long.

Chúng tôi sẽ "Thức cho đối tác ngủ" và sẽ luôn đảm bảo an toàn, giữ nguyên vẹn tài sản cho khách hàng.

Nếu quý đơn vị cần tìm công ty bảo vệ tại Đà Nẵng thì vui lòng liên hệ số điện thoại của Phòng kinh doanh công ty bảo vệ Thành Long 0914158151 để được tư vấn dịch vụ.