Menu

NewCông ty Bảo vệ Thành Long tại Quảng Ngãi diễn tập, triển...

Thứ sáu, 16/08/2019

Công ty bảo vệ tại Quảng Ngãi diễn tập PCCC tại công ty Điện tử Sumida địa chỉ Khu Công...

3178 xem chi tiết

NewCông ty bảo vệ Thành Long cung cấp dịch vụ bảo vệ...

Thứ năm, 15/08/2019

Vệ sĩ Thành Long cung cấp dịch vụ bảo vệ tại KCN Tam Thăng. Công ty bảo vệ chuyên nghiệp...

833 xem chi tiết

NewThành Long triển khai bảo vệ cho Tòa nhà Azura Đà Nẵng

Thứ năm, 02/08/2018

Công ty bảo vệ Thành Long cung cấp dịch vụ bảo vệ cho tòa nhà Azura Đà Nẵng. Azura nổi...

1718 xem chi tiết

New Công ty bảo vệ Thành Long cung cấp Dịch vụ bảo...

Thứ năm, 17/08/2017

Công ty bảo vệ Thành Long tại Hội An. Hoạt động dịch vụ bảo vệ tại Hội An từ năm...

13892 xem chi tiết

NewCông ty bảo vệ tại Tam Kỳ và Chu Lai huyện Núi...

Thứ tư, 16/08/2017

Công ty Bảo vệ Thành Long cung cấp bảo vệ tại Chu Lai Núi Thành Quảng Nam.

985 xem chi tiết

NewCung cấp bảo vệ tại Duy Xuyên, Thăng Bình và Quế Sơn

Thứ bảy, 22/07/2017

Triển khai công tác bảo vệ cho khách hàng tại dự án Nam Hội An, Quế Sơn, Duy Xuyên và...

1197 xem chi tiết

Hotline Tuyển bảo vệ gọi
Hotline Phòng Kinh doanh