Bảo vệ Nhà máy YuongJin ở Tam Kỳ Quảng Nam

Công ty bảo vệ Thành Long cung cấp Dịch vụ bảo vệ tại Quảng Nam và các tỉnh lân cận đã cung cấp bảo vệ cho nhà máy YuongJin ở KCN Tam Thăng, Tam Kỳ, Quảng Nam.

CÔng ty Young Jil là doanh nghiệp Hàn Quốc chuyên cung cấp sản phẩm cho ngành vảo sợi, dệt may có trụ sở tại Khu Công nghiệp Tam Thăng thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam. Công ty Young Jil là doanh nghiệp nước ngoài nên công tác an ninh nhà máy được ban giám đốc quan tâm hàng đầu để an toàn sản xuất kinh doanh, Lực lượng nhân viên bảo vệ của Công ty DỊch vụ bảo vệ Tahnfh Long được bộ an an ninh nhà máy quản lý và báo cáo trực tiếp cho Giám đốc điều hành.