Menu

Bảo vệ Tuần thời trang Việt

Chương trình trình diễn Thời Trang Việt do Công Thời trang Việt tổ chức. Chương trình được tổ chức hàng tuần tại các Trung tâm thời trang của Công ty. Trình diễn thời trang do người mẫu của hãng và các người mẫu nổi tiếng.

Bảo vệ an toàn tài sản cho các Trung tâm thời trang. Bảo vệ đảm bảo an toàn cho khách mời. Bảo vệ an toàn cho người mẫu tham gia chương trình.

Công ty Bảo vệ, DỊch vụ bảo vệ Thành Long cung cấp bảo vệ chuyên nghiệp.

Hình ảnh về Bảo vệ sự kiện.

Bảo vệ
Bảo vệ game show


Bảo vệ sự kiện
bảo vệ người mẫu
Bảo vệ Thành Long
Bảo vệ thời trang việt
 

Hotline Tuyển bảo vệ gọi
Hotline Phòng Kinh doanh