Menu

Bảo vệ chương trình Heneiken Green Room

Công ty bảo vệ Thành Long là đơn vị cung cấp dịch vụ bảo vệ cho các chương trình Heneiken, Tiger Remix, Rockstorm,... và nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật diễn ra ở tại thành phố Đà Nẵng và thành phố Huế. Heneiken Green Room là sự kiện qui mô lớn do Công ty Metan tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, chương trình có nhiều ca sĩ nổi tiếng biểu diễn, lượng khách mời hơn 20 ngàn người, địa điểm mở nên sử dụng rào chắn di động phân cách, ...

Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp đảm bảo an ninh trật tự cho chương trình, đảm bảo an toàn thân thể cho nghệ sĩ biểu diễn trong chương trình, hộ tống nghệ sĩ đi và về an toàn, bảo vệ tài sản giưới thiệu tại chương trình cũng như tài sản trưng bày tại sân khấu,...

CÔNG TY BẢO VỆ THÀNH LONG cung cấp DỊCH VỤ BẢO VỆ cho khách hàng là các đơn vị tổ chức sự kiện hay khách hàng là doanh nghiệp có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng và các tỉnh trọng điểm kinh tế như Đồng Nai, Bình Dương, Long An, và các tỉnh Miền Trung từ Bình Định, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Gia Lai, Thừa Thiên Huế...

Công ty bảo vệ Thành LongCông ty bảo vệ tại thành phố Hồ Chí MinhDịch vụ bảo vệDịch vụ bảo vệDỊch vụ bảo vệ an ninhbảo vệ an ninhCông ty bảo vệ chuyên nghiệp

Quý khách hàng cần tìm hiểu Dịch vụ bảo vệ thì vui lòng liên hệ số điện thoại 0914158151 để được tư vấn

Hotline Tuyển bảo vệ gọi
Hotline Phòng Kinh doanh