Tuyển bảo vệ

Tuyển Nhân viên bảo vệ làm việc tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi Lương từ 5.000.000 đồng /tháng trở lên. Liên hệ 30 Đào Tấn, Đà Nẵng. Điện thoại giờ hành chính 02363582789, thời hạn đến ngày 30.12.2021