Công ty bảo vệ Thành Long Đà Nẵng bảo vệ cho Tổng công ty Điện lực Miền Trung
Menu

EVN PC3

Công ty bảo vệ Thành Long Đà Nẵng cung cấp dịch bảo vệ cho Tổng Công ty điện lực Miền Trung tại 78 Duy Tân quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng.

Bảo vệ Nhà điều phối  Tổng công ty tại 393 Trưng Nữ Vương, phường Hòa Thuận Đông

Bảo vệ Kho tại 44 Nguyễn Thành Hãng, phường Hòa Thuận Tây và bảo vệ cho các đơn vị thành viên trực thuộc EVN CPC.

Bảo vệ Thành Long, Công ty bảo vệ ở Đà Nẵng chuyên nghiệp.

Quý khách hàng liên hệ dịch vụ bảo vệ qua số điện thoại 0914158151

Thành Long bảo vệ Đà Nẵng


Hotline Tuyển bảo vệ gọi
Hotline Phòng Kinh doanh