Menu

Dịch vụ bảo vệ văn phòng Công ty Intimex 53 Trường Sơn Cẩm Lệ Đà Nẵng

Dịch vụ bảo vệ văn phòng  cho Công ty Intimex 53 Trường Sơn Cẩm Lệ Đà Nẵng

Công ty bảo vệ Thành Long Quảng Nam cung cấp Dịch vụ bảo vệ cho Công ty Intimex tại các trạm trộn bê tông Núi Thành Quảng Nam, trạm trộn bê tông Hòa Cầm, bảo vệ văn phòng Công ty tại số 53 Trường Sơn, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Công ty Intemex Hòa Cầm là Nhà cung cấp bê tông tươi cho công trình xây dựng tại miền Trung. Công ty có các tram bê tông tại Quảng Nam, Quảnrg Ngãi...

Đồng thời Công ty Hòa Cầm Intemex cũng là nhà thầu công trình xây dựng lớn.

Hotline Tuyển bảo vệ gọi
Hotline Phòng Kinh doanh