Menu

Bảo vệ công trình xây dựng nhà máy Hyosung

Công ty bảo vệ Thành Long cung cấp Dịch vụ bảo vệ Công trình nhà máy Hyosung tại Khu công nghiệp Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam.

Nhà máy Hyosung Tam Thăng là doanh nghiệp may mặc của Hàn Quốc, doanh nghiệp qui mô lớn về công nhân và hàng hóa.

Quý Đơn vị cần tìm Công ty bảo vệ ở Quảng Nam vui lòng liên hệ số điện thoại 02353702888 hoặc số 0914158151 để được tư vấn dịch vụ.

Hotline Tuyển bảo vệ gọi
Hotline Phòng Kinh doanh