Đội phản ứng nhanh miễn phí

- Công ty có đội phản ứng nhanh là những chỉ huy, quản lý mục tiêu nhanh chóng hỗ trợ mục tiêu khi có các sự cố đe dọa an ninh.

- Đội phản ứng nhanh sẽ nhanh chóng có mặt tại đơn vị khách hàng để đảm bảo an ninh trật tự.

- Đội phản ứng nhanh duy trì ổn định mục tiêu miễn phí.

QUYỀN LỢI VỀ BẢO VỆ

  • Lựa chọn nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp, hoặc theo nhu cầu của quý khách.
  • Có thể thay đổi hoặc chấm dứt dịch vụ bảo vệ qua thông báo ngắn.
  • Có thể tăng hoặc giảm dịch vụ qua điện thoại.
  • Không tranh chấp với nhân viên trong công ty của khách hàng.
  • Việc canh gác có thể được thay đổi đều đặn định kì 3 hoặc 6 tháng để tránh mối quan hệ giữa bảo vệ và nhân viên của khách hàng nhằm đảm bảo an toàn cho mục tiêu.
  • Kiểm tra ngày và đêm.
  • Nhân viên bảo vệ không phải là người địa phương
  • Tham mưu về an ninh trong quá trình làm việc tại mục tiêu.