Menu

An ninh trật tự đảm bảo

- Đảm bảo an ninh , trật tự và an toàn cho khách hàng - Đảm bảo an ninh 24h/...

xem chi tiết

Tiết giảm chi phí

- Tài sản được sử dụng đúng công dụng, công suất; giảm thiểu về nước, điện và nguyên vật...

xem chi tiết

Cắt giảm chi phí nhân sự

- Cắt giảm chi phí nhân sự của công ty - Chi phí tuyển dụng, đào tạo. - Chi phí quản...

xem chi tiết

An toàn bảo mật

- Bảo mật tuyệt đối các thông tin về mọi hoạt động của Khách hàng. - Bảo vệ nhân viên...

xem chi tiết

Nâng cao hình ảnh thương hiệu

- Nâng cao hình ảnh của Quý khách với Đối tác, Khách hàng, trên thương trường QUYỀN LỢI VỀ BẢO...

xem chi tiết

Duy trì nội quy lao động

-Duy trì tổ chức nội bộ và hài lòng khách đến - Đảm bảo các nhân viên tuân thủ nghiêm...

xem chi tiết

THANH LONG SECURITY SERVICE JOINT STOCK COMPANY IN DA NANG

Da Nang Head Office

Company headquarters: 30 Dao Tan - Da Nang
Phone: +842368518678  -  +84914158151
Email: kd@thanhlongsecurity.com

Quang Nam Branch

Address: 253 Trung Nu Vuong - Quang Nam
Phone: +842353702888
Email: kd@thanhlongsecurity.com

Quang Ngai Branch

Address: 237 Le Loi - Quang Ngai
Phone: +842558581818
Email: kd@thanhlongsecurity.com

Ho Chi Minh Branch

Address: 291/1 Truong Chinh, Tan Binh District, Ho Chi Minh
Phone: +84914158151  -  +84919716359
Email: kd@thanhlongsecurity.com

Number online: 8
Hotline Tuyển bảo vệ gọi
Hotline Phòng Kinh doanh