Tiết giảm chi phí
Menu

Tiết giảm chi phí

- Tài sản được sử dụng đúng công dụng, công suất; giảm thiểu về nước, điện và nguyên vật liệu sử dụng lãng phí.
- Nâng cao công suất làm việc của công nhân viên.
- Ngăn ngừa cho khách hàng những tổn thất rủi ro về tài sản, con người, thương hiệu, uy tín……

QUYỀN LỢI VỀ BẢO VỆ

  • Lựa chọn nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp, hoặc theo nhu cầu của quý khách.
  • Có thể thay đổi hoặc chấm dứt dịch vụ bảo vệ qua thông báo ngắn.
  • Có thể tăng hoặc giảm dịch vụ qua điện thoại.
  • Không tranh chấp với nhân viên trong công ty của khách hàng.
  • Việc canh gác có thể được thay đổi đều đặn định kì 3 hoặc 6 tháng để tránh mối quan hệ giữa bảo vệ và nhân viên của khách hàng nhằm đảm bảo an toàn cho mục tiêu.
  • Kiểm tra ngày và đêm.
  • Nhân viên bảo vệ không phải là người địa phương
  • Tham mưu về an ninh trong quá trình làm việc tại mục tiêu.

Hotline Tuyển bảo vệ gọi
Hotline Phòng Kinh doanh