Menu

Duy trì nội quy lao động

-Duy trì tổ chức nội bộ và hài lòng khách đến
- Đảm bảo các nhân viên tuân thủ nghiêm túc Nội qui, Qui chế của Quý khách.
- Khách viếng thăm đến đúng nơi cần đến và tuân thủ qui định.
- Báo cáo chi tiết sổ sách ghi chép hàng ngày.
- Cung cấp tài liệu tư vấn  và các loại hình bảo vệ.

QUYỀN LỢI VỀ BẢO VỆ

  • Lựa chọn nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp, hoặc theo nhu cầu của quý khách.
  • Có thể thay đổi hoặc chấm dứt dịch vụ bảo vệ qua thông báo ngắn.
  • Có thể tăng hoặc giảm dịch vụ qua điện thoại.
  • Không tranh chấp với nhân viên trong công ty của khách hàng.
  • Việc canh gác có thể được thay đổi đều đặn định kì 3 hoặc 6 tháng để tránh mối quan hệ giữa bảo vệ và nhân viên của khách hàng nhằm đảm bảo an toàn cho mục tiêu.
  • Kiểm tra ngày và đêm.
  • Nhân viên bảo vệ không phải là người địa phương
  • Tham mưu về an ninh trong quá trình làm việc tại mục tiêu.
Hotline Tuyển bảo vệ gọi
Hotline Phòng Kinh doanh