Công ty Dịch vụ bảo vệ Thành Long tại Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam

Công ty bảo vệ Thành Long tại Tam Kỳ Quảng Nam hoạt động từ năm 2012, hơn 8 năm cung cấp bảo vệ chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã chứng minh được năng lực cung cấp dịch vụ và sự tin tưởng của khách hàng do đó Công ty đã quyết định thành lập chi nhánh Tam Kỳ nhằm tăng cường công tác quản lý và điều động nhân sự, đảm bảo chất lượng dịch vụ cũng như niềm tin của khách hàng.

Đối tác của Thành Long Quảng Nam là những doanh nghiệp FDI, như công ty Ducksan vina, Young Jin (khu Công nghiệp Tam Thăng, Tam Kỳ, Quảng Nam), Moonchang, One Woo (Hàn Quốc - tại KCN Tam Thăng, Hà Lam); Công ty Domex (Đài Loan - KCN Hà Lam), Germton (KCN Đông Quế Sơn, huyện Quế Sơn), PanKo E&D, OBS, YS Vina (KCN Trường Xuân, Tam Kỳ), Dacotex Chu lai (KCN Bắc Chu Lai, Núi Thành)..

Chi nhánh Thành Long Quảng Nam là sự khẳng định cam kết dịch vụ chất lượng cho khách hàng, là sự tăng cường lực lượng quản lý, thanh tra kiểm tra lực lượng bảo vệ tại các mục tiêu.

Văn phòng chi nhánh tại số 253 đường Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
Điện thoại: 02353.702.888; E.mail: QNA@thanhlongsecurity.com
Thành Long Quảng Nam cam kết an toàn cho khách hàng sử dụng dịch vụ.

Công ty bảo vệ Thành Long