Menu

Triển khai bảo vệ cho Nhà máy Thép Đà Nẵng ở KCN Liên Chiểu

Công ty Dịch vụ bảo vệ Thành Long cung cấp dịch vụ bảo vệ cho nhà máy thép Đà Nẵng tại Khu công nghiệp Hòa Khánh mở rộng, Liện Chiểu, Đà Nẵng.

Qui mô công ty rộng lớn, số lượng công nhân đông, lượng hàng hóa phát sinh qua các vị trí bảo vệ nhiều do đó công tác bảo vệ phải tuân thủ phương án bảo vệ đã đề ra.

Nhân sự bảo vệ cho nhà máy được yêu cầu trẻ dưới 50 tuổi, có sức khỏe. Nhân viên phải nhanh nhẹn và trung thực trong công tác bảo vệ đảm bảo an ninh trật tự nhà máy. Công tác quản lý hàng hóa là đặc biệt khách hàng quan tâm đến việc xuất hàng. Ghi chép đầy đủ nguyên vật liệu vào nhà máy phải đúng và đủ chứng từ.

Các vị trí bảo vệ bàn giao ca

Bảo vệ nhà máy thép

Đội bảo vệ ca tối

Công ty bảo vệ Đà Nẵng

Các vị trí làm việc: Kiểm soát cổng

Vệ sĩ đà nẵngVệ sĩ Đà Nẵng

Kiểm soát nhà thầu

Kiểm soát xuất nhập hàng

Công ty bảo vệ Đà Nẵng

Ghi chép khách, hồ sơ đến và đi

Công ty bảo vệ Thành Long cung cấp dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp từ năm 2012, nhiều kinh nghiệm sẽ đáp ứng được nhu cầu của quý khách. Vui lòng liên hệ số phòng kinh doanh để được tư vấn dịch vụ 02363700833

Hotline Tuyển bảo vệ gọi
Hotline Phòng Kinh doanh