Thông điệp công ty gửi đến khách hàng

We are Da Nang Thanh Long Security Service Joint Stock Company. Launched in 2004, the precursor is Thanh Long VN Branch in Danang. Over 17 years of experience in providing security services, hanh Long Security Service Joint Stock Company has constantly improved service quality and confirmed. Quality of service by the trust of customers in the past years.

Besides professional trained staff, Thanh Long Security Service has a team of experienced advisors of competent units of Da Nang city police. We held and built the forces of professional security service based on The Companies culture imbued Viet Nam cultural charater “Honest truthfulness, Devoted Responsibility” creating a general strength on material and spirit in order to protect safety and best security for Customers.

We operate on the principle of People - Service - Customer Obligations. Special protection services in person, the first is the input recruiting qualified and physically. Service is professional training is tightly controlled personnel working at Target ISO 9001: 2008 and 5S practices, service quality control stability during supply. The obligation to the customer is to be liable and indemnified for material loss or damage to the image caused to the customer.

Da Nang Thanh Long Security Service, with "The Mind and Prestige” we take Customers’ interests are top priority on development, and will be a companion with customers on the road to success.

In order to meet a rising demand of customers, we have been present in many provinces and cities all Central coastal provinces. Where there are establishments of Industrial Parks, Industrial Zones, big projects of foreign and local investors such as Hue, Da Nang, Quang Nam, Quang Ngai, v.v…

Chúng tôi là Công ty CP Dịch vụ Bảo vệ Thành Long Đà Nẵng. Hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ vệ sỹ từ năm 2004, hơn 13 năm kinh nghiệm cung cấp Dịch vụ bảo vệ, Thành Long đã không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng dịch vụ và đã khẳng định được chất lượng Dịch vụ bằng sự tin tưởng sử dụng của Quý khách hàng trong những năm qua.
Bên cạnh đội ngũ nhân viên được huấn luyện Dịch vụ Bảo vệ chuyên nghiệp, Thành Long có đội ngũ cố vấn giàu kinh nghiệm thuộc các đơn vị chức năng của Công an Thành phố Đà Nẵng. 
Chúng tôi tổ chức xây dựng lực lượng Dịch vụ bảo vệ dựa trên nét Văn hoá Doanh nghiệp mang đậm bản sắc Văn hoá Việt Nam là “Thật thà Trung thực, Trách nhiệm Tận tâm”, tạo nên một sức mạnh tổng hợp vật chất và tinh thần để bảo vệ an toàn và an ninh tốt nhất cho Quý Khách hàng.
Chúng tôi hoạt động trên nguyên tắc Con người - Dịch vụ - Nghĩa vụ Khách hàng. Dịch vụ bảo vệ đặc biệt ở con người, đầu tiên là tuyển dụng nhân viên đầu vào có đủ phẩm chất và thể chất. Dịch vụ là huấn luyện chuyên nghiệp và kiểm soát chặt chẽ nhân sự làm việc tại Mục tiêu theo riêu chuẩn ISO 9001-2008, kiểm soát chất lưọng dịch vụ ổn định suốt quá trình cung cấp. Nghĩa vụ với khách hàng là chịu trách nhiệm và bồi thường tổn thất vật chất hoặc tổn thất hình ảnh đã gây ra cho khách hàng.
Dịch vụ Bảo vệ Thành Long Đà Nẵng, bằng “Cái Tâm và Chữ Tín” của mình đã đặt lợi ích của Quý Khách hàng là ưu tiên hàng đầu trên con đường phát triển, và sẽ là người bạn đồng hành cùng Quý khách hàng trên con đường đi đến thành công.
Hãy liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại:
Văn phòng Đà Nẵng: 30 Đào Tấn - thành phố Đà Nẵng
Điện thoại:  0236.8518.678 – 0236.3700833
Chi nhánh Quảng Ngãi: 237 Lê Lợi - thành phố Quảng Ngãi: 
Điện thoại: 0255.858.1818.   E.mail: qn@thanhlongsecurity.com
Chi nhánh Quảng Nam: 52 Trần Quý Cáp- thành phố Tam Kỳ
Điện thoại: 0235.3.702.888 ; E.mail: Qna@thanhlongsecurity.com
Hotline: 0903.538778:  E.mail: lienhe@thanhlongsecurity.com
Địa chỉ công ty: 30 Đào Tấn, p. Bình Hiên, quận Hải Châu, tp Đà Nẵng

VỆ SỸ THÀNH LONG, CHE LƯNG NHÀ DOANH NGHIỆP
TỔNG GIÁM ĐỐC THÀNH LONG ĐÀ NẴNG
NGUYỄN VĂN NHỊ