Menu

Công ty bảo vệ tại Sơn Trà

Công ty bảo vệ tại Sơn Trà thuộc Vệ sĩ Thành Long. Công ty bảo vệ Sơn Trà tiển khai công tác bảo vệ cho Chef Meat Thọ Quang. Bao gồm huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ và PCCC. Dịch vụ bảo vệ nhà máy. Nhà máy Chef Meat tại số 6 Bình Than, Khu Công nghiệp Dịch vụ Thủy sản Thọ Quang,  quận Sơn Trà thành phố Đà Nẵng. Đội bảo vệ và cơ động hỗ trợ miễn phí cho khách hàng. 

Nhà máy Chef Meat tại số 6 Bình Than, Khu Công nghiệp Dịch h vụ Thủy sản Thọ Quang,  phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Nhà máy xuất thực phẩm. Saen xuất những loại sản phẩm từ thịt và cá cho thị trường trong nước và xuất khẩu. Nhà máy có qui mô lớn, công nhân nhiều, qui trình chặt chẽ. Địa chỉ trú đóng trong khu công nghiệp Thọ Quang nên công tác an toàn được Ban lãnh đạo công ty quan tâm. Công ty Chf Meat đã chọn Công ty bảo vệ Thành Long Đà Nẵng cung cấp dịch vụ bảo vệ Nhà máy.

Phòng nghiệp vụ Công ty bảo vệ Thành Long đã xây dựng phương án bảo vệ. Bố trí Đội bảo vệ cơ động hỗ trợ Mục tiêu Chef Meat và các mục tiêu ở khu vực tại Sơn Trà. Các khách hàng như Công ty Monster Lab, Xinia Tech, Seven Bridge, Trường ĐH Green Wich.

Quý đơn vị có nhu cầu tìm thuê Công ty bảo vệ ở Đà Nẵng để bảo vệ cho đơn vị thì vui lòng liên hệ Công ty bảo vệ Thành Long Đà Nẵng, công ty bảo vệ đã hoạt động trên 12 năm với nhiều khách hàng sử dụng dịch vụ bảo vệ đển được tư vấn dịch vụ theo số 0914158151.

Công ty bảo vệ tại Đà Nẵng, Công ty bảo vệ chuyên nghiệp Thành Long

 

Hotline Tuyển bảo vệ gọi
Hotline Phòng Kinh doanh