Dịch vụ Bảo vệ Khu biệt thự, Resort

Đây là một số hình ảnh về công tác bảo vệ công trình qui mô lớn tại thành phố Đà Nẵng.


Hình ảnh bảo vệ Thành Long: Tiếp nhận Nhiệm vụ


Hình ảnh bảo vệ Thành Long: Triển khai đội hình bảo vệ


Hình ảnh bảo vệ Thành Long: tổ chức tuần traHình ảnh Khu vục bảo vệ nhìn từ mặt biển