Hộ tống VIP

Thứ hai, 10/08/2020

Vệ sĩ Đà Nẵng bảo vệ chuyên nghiệp cho cá nhân và VIP như siêu sao Ronaldinho, Seadorf và nhiều ngoi sao ca nhạc đến Đà Nẵng như Mr Đàm, Hà Hồ, Ngọc Sơn, Phương Thanh, ...