Menu

NewCung cấp cho Dịch vụ bảo vệ cho Công ty quản lý...

Thứ bảy, 21/12/2019

Vệ sỹ Thành Long trở thành nhà cung cấp dịch vụ bảo vệ cho Công ty dịch vụ quản lý...

11271 xem chi tiết

NewCông ty Bảo vệ Thành Long tại Quảng Ngãi diễn tập, triển...

Thứ sáu, 16/08/2019

Công ty bảo vệ tại Quảng Ngãi diễn tập PCCC tại công ty Điện tử Sumida địa chỉ Khu Công...

3261 xem chi tiết

NewCông ty bảo vệ Thành Long cung cấp dịch vụ bảo vệ...

Thứ năm, 15/08/2019

Vệ sĩ Thành Long cung cấp dịch vụ bảo vệ tại KCN Tam Thăng. Công ty bảo vệ chuyên nghiệp...

918 xem chi tiết

NewThành Long triển khai bảo vệ cho Tòa nhà Azura Đà Nẵng

Thứ năm, 02/08/2018

Công ty bảo vệ Thành Long cung cấp dịch vụ bảo vệ cho tòa nhà Azura Đà Nẵng. Azura nổi...

1817 xem chi tiết

New Công ty bảo vệ Thành Long cung cấp Dịch vụ bảo...

Thứ năm, 17/08/2017

Công ty bảo vệ Thành Long tại Hội An. Hoạt động dịch vụ bảo vệ tại Hội An từ năm...

14067 xem chi tiết

NewCông ty bảo vệ tại Tam Kỳ và Chu Lai huyện Núi...

Thứ tư, 16/08/2017

Công ty Bảo vệ Thành Long cung cấp bảo vệ tại Chu Lai Núi Thành Quảng Nam.

1064 xem chi tiết

Hotline Tuyển bảo vệ gọi
Hotline Phòng Kinh doanh