Menu

Giới thiệu Dịch vụ Bảo vệ Thành Long

Thanh Long Security Company, a company providing professional security services. Business Security Services.
Types of security services of Thanh Long company include:
 
 LỢI ÍCH CỦA BẢO VỆ THÀNH LONG

1, Lợi ích về chi phí, cắt giảm các khoản chi phí.

- Chi phí tuyển dụng, đào tạo.

- Chi phí quản lý gián tiếp, trực tiếp.

- Chi phí trang đồng phục, công cụ hỗ trợ, văn phòng phẩm….

2, Đảm bảo An ninh, trật tự và an toàn
3, Lợi ích về Hình ảnh và Thương hiệu:
4, Bảo mật thông tin và trật tự nội bộ

 

QUYỀN LỢI VỀ BẢO VỆ
•   Lựa chọn nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp.
•   Có thể thay đổi hoặc chấm dứt dịch vụ bảo vệ.
•   Có thể tăng hoặc giảm dịch vụ qua điện thoại. 
•   Không tranh chấp với nhân viên trong công ty của khách hàng
•  Nhân viên bảo vệ không phải là người địa phương
•  Tham mưu về an ninh trong quá trình làm việc tại mục tiêu..

 

 

Hotline Tuyển bảo vệ gọi
Hotline Phòng Kinh doanh