Rocks torm 2012 - 2013 kiểm chứng chất lượng dịch vụ thực tế nhất

Rock Storm là chương trình xuyên Việt, là chương trình lớn với hơn 12.000 khán giả đến sân vận động QK5 ngày 14-12-2013.
Vệ sỹ Thành long là đơn vị cung cấp dịch vụ bảo vệ cho RS hai mùa liên tiếp tại Đà Nẵng. Chất lượng dịch vụ của Vệ sỹ Thành Long được khẳng định ở các chương trình qui mô lớn và lựa chịn sử dụng liên tục của khách hàng.
Mộ số hình ảnh Rockstorm 2012 và ST 2013 do vệ sỹ Thành Long cung cấp dịch vụ

Vệ sỹ triển khai đội hình

Soát vé

Sân trung tâm

 

Cao trào hứng khởi