THANH LONG SECURITY SERVICE JOINT STOCK COMPANY
DA NANG OFFICE QUANG NAM BRANCH QUANG NGAI BRANCH
Address: 30 Đào Tấn - thành phố Đà Nẵng Address: 52 Tran Quy Cap-TP.Tam Ky Address: 237 Le Loi - TP.Quang Ngai
Phone: 0236.8518.678 - 0236.3700.833 Phone:0235.3.702.888 Phone:0255.858.1818
Email: lienhe@thanhlongsecurity.com Email: QNa@thanhlongsecurity.com Email: QN@thanhlongsecurity.com