Menu

Construction Security Services

Construction Security ServicesThanh Long Security Company provides professional security services. We provide construction security guards nationwide. Our company protects works for many customers. Customers in provinces and cities nationwide. Our security experience ensures the integrity of our clients' assets.

- Protecting Contractor SHINRYO VN (Japanese Company) at the construction site of HYATT Resort and Spa Da Nang: Electrical works, power grid system, substation and water treatment system.
- Protection of Contractors of G.P.L Company (American company) at the OCEAN VILLAS luxury villa and resort project at Truong Sa street - Da Nang city: Civil electrical systems and equipment from the transmission system and home appliances, Furniture.
- Protecting the construction of M2 Boutique Hotel Hoi An Town - investor of Hoi An Focus Company, 4-star hotel scale in Hoi An, address 326 street. Ly Thuong Kiet, Tan An Ward, Hoi An City, Quang Nam Town.
- Protecting the construction of the International Telecommunication Button Building at Road No. 3, Da Nang Industrial Park. Scale of 14 floors on an area of 10,000m2.
- Protecting the construction of Dien Luc hotel at 65 Hai Phong - Da Nang

- Bảo vệ Nhà thầu SHINRYO VN (Công ty Nhật Bản) tại công trình xây dựng Khu nghỉ dưỡng cao cấp HYATT Resort and Spa Đà Nẵng: Công trình điện, hệ thống lưới điện, Trạm biến áp và hệ tthống xử lý nước.
- Bảo vệ Nhà thầu Công ty G.P.L (công ty Mỹ) tại công trình Khu Biệt thự và nghỉ dưỡng cao cấp OCEAN VILLAS tại địa chỉ đường Trường Sa - tp Đà Nẵng: Hệ thống, thiết bị điện dân dụng từ hệ thống truyền tải và thiết bị trong nhà, Nội thất.
- Bảo vệ Công trình xây dựng Khách sạn M2 Boutique HoiAn Town - chủ đầu tư Công ty Hội An Focus, qui mô khách sạn 4 sao tại Hội an, địa chỉ 326  đường. Lý Thường Kiệt, P.Tân An , T.P Hội An, T. Quảng Nam.
- Bảo vệ công trình xây dựng Toà nhà Nút Viễn thông quốc tế tại đường số 3 KCN Đà Nẵng. Qui mô 14 tầng trên diện tích 10.000m2.
- Bảo vệ Công trình xây dựng khách sạn Điện Lực tại 65 Hải Phòng – Đà Nẵng

Điểm danh trước khi nhận nhiệm vụ, Tổ chức tuần tra, Hai nhân viên nghe chỉ huy giao nhiệm vụ đầu giờ giao nhân ca tại một vị trí
 
Lập chốt kiểm soát tại cổng chính
 Báo cáo công tác mỗi ngày tại công trình, rút kinh nghiệm công tác

 

Hotline Tuyển bảo vệ gọi
Hotline Phòng Kinh doanh