Công ty bảo vệ THÀNH LONG cảm ơn sự hợp tác của Qúy khách hàng

Nhìn nhận sự giới thiệu thông tin về dịch vụ bảo vệ đến cho công ty bảo vệ Thành Long là đóng góp vào sự lớn mạnh của công ty. Ban Giám đốc Công ty DVBV Thành Long Đà Nẵng trân trọng những đóng góp đó của mọi cộng tác viên và vệ tinh của công ty.

Do đó Ban Giám đốc công ty quyết định trích hoa hồng cho mọi cộng tác viên, vệ tinh, người giới thiệu Khách hàng đến cho Thành Long với mức 1.000.000 đồng/01 vị trí 24/24h (một sự giới thiệu có thể nhiều vị trí 24/24, Hoa hồng được tính tổng số vị trí đó). Đây là con số còn khiêm tốn, Lãnh đạo công ty hy vọng mức thù lao sẽ được nâng lên cao hơn.