Menu

c-tpat-for Supply security service Germton Quang Nam

Thanh Long Security Company, Professional Security Service: C-TPAT (Customs-Trade Partnership Against Terrorism) - A security program coordinated by U.S. Customs and Border Protection to design and build to enhance supply chain and border security. The C-TPAT control program includes::

1. An toàn container
2. Yêu cầu đối tác thương mại
3. Bảo mật kỹ thuật thông tin;
4. Kiểm soát ra vào; 5. Bảo mật cá nhân
6. Bảo mật thủ tục
7. Huấn luyện bảo mật và nhận thức mối đe dọa
8. Bảo mật về mật vật lý.

Đối với đơn vị cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, ngoài kỹ năng bảo vệ được trang bị cho mỗi nhân viên thì kiến thức về C-TPAC sẽ đảm bảo cho khách hàng nhận được đơn hàng từ thị trường Mỹ. Do đó có rất nhiều công việc thuộc về các nhân viên bảo vệ phải đáp ứng ví dụ đối với kiểm soát an ninh con người sẽ bao gồm:
Công nhân viên của khách hàng
Khách của khách hàng
Nhà thầu của khách hàng
Xe xuất nhập hàng
Phòng Cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
Báo cáo và lưu trữ...

Để đáp ứng nhu cầu về chương trình C-TPAT, Công ty Thành Long đã trang bị kiến thức và kỹ năng đến mỗi nhân viên tại Mục tiêu, đảm bảo khách hàng không bị mất điểm đánh giá ở nội dung Chống khủng bố.

 

Hotline Tuyển bảo vệ gọi
Hotline Phòng Kinh doanh