Bảo vệ Ngày Tết-Dịch vụ giữ Nhà và tài sản trong những ngày tết

Công ty bảo vệ Thành Long, một thương hiệu hơn 10 năm kinh nghiệm cung cấp dịch vụ bảo vệ cho thị trường, chúng tôi nhìn thấy những rủi ro và thấu hiểu sự lo lắng của Gia chủ cũng như Lãnh đạo các đơn vị và Doanh nghiệp. Do đó Công ty Thành Long triển khai “Dịch vụ Bảo vệ Ngày Tết” cho mọi đối tượng khách hàng có nhu cầu trong coi nhà cửa, tài sản, vật nuôi ngày Tết.
Cam kết quản lý nhân viên bằng đội ngũ Nhân viên giám sát trực tiếp và hỗ trợ bằng lực lượng cơ động ứng phó khống chế sự cố nhanh chóng.
Cam kết bồi thường mất mát tài sản bằng tiền mặt, chúng tôi có chứng chỉ Bảo hiểm giá trị lớn tại Tổng công ty bảo hiểm dầu khí PVI, đây là cam kết bồi thưởng hữu hiệu nhất.
Liên lạc sớm với chúng tôi để nhận được mức giá tiết kiệm nhất.
Số hotline: 0903.538.778 - Nguyễn Văn Nhị, Giám đốc
Khách hàng tại Đà Nẵng gọi: 0511.3700833 – 0511.8518.679
Khách hàng tại Quảng Nam gọi: 0510.3702888
Khách hàng tại Quảng Ngãi gọi: 055.858.1818
Nhân viên bảo vệ của Chúng tôi

Đội Giám sát trực tiếp.

Đội phản ứng nhanh – Cơ động.


Chứng chỉ bảo hiểm - Bồi thường của PVI