Menu

Dịch vụ bảo vệ bệnh viện

Dịch vụ bảo vệ bệnh viện của Vệ sỹ Đà Nẵng Thành Long

Cung cấp bảo vệ cho các bệnh viện và các cơ sở y tế. Công ty bảo vệ Thành Long phải đảm bảo an toàn tài sản bệnh viện. Bảo vệ nhân viên của bệnh viện. Bảo vệ bệnh nhân và tài sản người nhà bệnh nhân tại bệnh viện. Những nhiệm vụ cụ thể mà nhân viên Bảo vệ Thành Long phải thực hiện được xây dựng thành phương án chi tiết. Nhiệm vụ đó bao gồm giám sát các vị trí cố định và tuần tra. Kiểm tra an ninh, giải quyết các tình huống an ninh. Nhân viên bảo vệ có mặt ngay khi được yêu cầu. Sẵn sàn hỗ trợ cho các yêu cầu của bệnh nhân và nhân viên.

Mục tiêu cần bảo vệ chuyên nghiệp bởi các yếu tố:

1. Không gian rộng tài sản nhiều, nhiều tòa nhà, nhiều khoa phòng, căn tin, Kho dược - vật tư y tế.

2. Lượng khách đến khám bệnh và giao dịch cung cấp dịch vụ từ bên ngoài vào bệnh viện đông.

3. Bố trí cổng đón bệnh và cổng nội bộ riêng biệt. Cổng nội bộ dùng lối đi cho cán bộ, nhân viên nhà thầu, xe hàng hóa, giao hàng,... Cổng chính vào bệnh viện để đón bệnh nhân khám điều trị và khách đến làm việc.

4. Tại bệnh viện thì phòng cấp cứ ngày càng phức tạp bởi các yếu tố xã hội, xung đột,..

Do đó nhân viên Dịch vụ bảo vệ bệnh viện thực hiên các nhiệm vụ chính sau:

– Duy trì ổn định, đảm bảo an ninh trật tự bên trong bệnh viện. Công tác quản lý cổng chính hướng dẫn khách đến khám. Hướng dẫn, phân luông xe chuyên chở bệnh nhân, xe cấp cứu đưa bênh vào khu cấp cứu dừng đỗ đúng sảnh cấp cứu, hướng dẫn xe đón bệnh chờ nhận bệnh nhân xuất viện chờ tại khu vực qui định.

- Nhân viên bảo vệ trực bảo vệ tại cổng sau bảo đảm cho cán bộ y tế, nhân viên các đơn vị cung cấp dịch vụ bên ngoài, hàng hóa, vật tư y tế,... đúng đối tượng qua cổng

- Nhân viên bảo vệ tuần tra tòa bộ xung quanh các tòa nhà, khu hành chính, khu điều trị Kho hàng, khoa dược ... nhằm phát hiện, ngăn ngừa kẻ gian đột nhập.

- Nhân viên bảo vệ trực khu điều trị nội trú thường xuyên tuần tra, nhắc nhở bệnh nhân và người nhà tuân thủ qui định của bệnh viện, cảnh giác trộm cắp tieefn và tài sản. Nhân viên bảo vẹ tại khu vực này cần cảnh giác với các hành vi giả dạng người nhà nuôi bệnh để trộm cắp.

- Ngăn ngừa, can thiệp những mâu thuẩn xung đột giữ bệnh nhân.

Công tác bảo vệ bệnh viện phải chú trọng duy trì đảm bảo trật tự tại phòng cấp cứu, can thiệp nhanh chóng các hành vi tấn công bệnh nhân từ ngoài xã hội vào.

- Phối hợp cùng với cán bộ quản lý hành chính duy trì nội qui làm việc của bệnh viện.

Công ty bảo vệ Thành Long cung cấp bảo vệ cho Bệnh viện C Đà Nẵng, bệnh viện lao và bệnh phổi Đà Nẵng.

 

Hotline Tuyển bảo vệ gọi
Hotline Phòng Kinh doanh